Zmluvy Slovenského pozemkového fondu 1993 - 2014

Zverejňujeme zmluvy podpísané Slovenským pozemkovým fondom v rokoch 1993 - 2014. Táto tabuľka obsahuje 22-tisíc zmlúv z celkového počtu približne 45-tisíc zmlúv, ktoré SPF podpísal od roku 1993.

Tabuľka

Informácie o dátach

Zmluvy boli pôvodne zverejnené na stránke SPF v nevyhľadávateľnej a ťažko prezerateľnej podobe - bez popisných údajov a s limitmi na to, koľko zmlúv si môže naraz pozrieť jeden používateľ.

Prostredníctvom crowdsourcingu - s pomocou viac než stovky dobrovoľníkov - sme do zmlúv doplnili základné popisné údaje: kto zmluvu podpisoval, v akom termíne, akých pozemkov sa zmluva týka a v akej cene. Údaje sa tak stali vyhľadávateľnými a je možné v nich ľahšie objavovať prípady nehospodárnosti, korupcie alebo konfliktu záujmov.

Tabuľka obsahuje nájomné a kúpne zmluvy, ako aj zmluvy o zámene pozemkov.

Prečítajte si, ako sme zverejnili zmluvy Pozemkového fondu.

Ak nám chcete pomôcť oslobodiť ďalšie zmluvy Slovenského pozemkového fondu, staňte sa naším dobrovoľníkom.

Na čo treba dávať pozor pri práci s údajmi

  • Pozemkový fond veľa údajov z pôvodných zmlúv vyčiernil - pričom nešlo vždy iba o osobné údaje, ale často napríklad aj o ceny pozemkov, výmery, katastrálne územia a pod. Tieto dáta v tabuľke chýbajú.
  • Popisné údaje boli dopĺňané ručne viac než stovkou dobrovoľníkov, kvalita dát tomu zodpovedá. Hoci sme dáta pred zverejnením kontrolovali a čistili, nebolo možné dostať dáta do optimálnej podoby a celkom zamedziť chybám a nekonzistentnostiam. Odporúčame údaje pred použitím overiť priamo v zmluvách, na ktorých pôvodné scany vždy linkujeme.
  • Dáta zatiaľ nie sú kompletné. Pokúšali sme sa zmluvy spracovávať od najnovších k najstarším, jednotlivé roky sa nám však zatiaľ nepodarilo skompletizovať.
  • Ak pri zmluve nie je vyplnená položka “Za partnera 2 podpísal”, znamená to, že zmluvu za SPF podpisoval štandardne generálny riaditeľ. V iných prípadoch vypisovali dobrovoľníci mená osôb, ktoré zmluvy podpisovali namiesto generálneho riaditeľa (napr. námestníci).
  • Pri časti zmlúv chýbajú dátumy podpisu. Ku každej zmluve uvádzame aspoň rok, z ktorého pochádza. Tento údaj čerpáme z webstránky SPF a nemusí byť vždy správny - v mnohých prípadoch sme tu našli chyby.
  • Údaje v stĺpci “Mena” sme dopĺňali na základe dátumy, resp. roku podpisu (SKK do roku 2008 vrátane, EUR od roku 2009). Zaregistrovali sme viacero prípadov, v ktorých SPF uvádzal dátum podpisu nesprávne alebo kedy neboli zmluvy správne priradené k rokom, v ktorých boli podpísané. V takýchto prípadoch sa môže stať, že menu uvádzame nesprávne.
  • Stĺpec “Číslo zmluvy podľa SPF” označuje číslo, pod ktorým je zmluva vedená v evidencii SPF.

Prečítajte si zmluvy obsahujúce najzaujímavejšie zistenia

Firma, ktorá získala zmluvu s SPF Dátum podpisu zmluvy Typ zmluvy Osoba prepojená na firmu, ktorá figuruje aj v SPF Funkcia v SPF Odbobie pôsobnosti v SPF Stiahnuť
Kantorex, s.r.o. 7/6/10 kúpna Ing. Jozef Kubinec člen dozornej rady 09.03.2010 – 19.10.2010
Rastlinná výroba, spol s r.o. Sliepkovce 1/29/96 nájomná Jozef Juhás štatutárny orgán 20.07.1994 – 22.09.1999
Rastlinná výroba, spol s.r.o. Sliepkovce 2/16/99 nájomná Jozef Juhás štatutárny orgán 20.07.1994 – 22.09.1999
Kolchoz, s.r.o. 11/5/13 nájomná Ing. Juraj Gál námestník generálnej riaditeľky 23.09.2010 – 11.05.2012
Jurmi Agro, s.r.o. 12/17/13 nájomná Ing. Juraj Gál námestník generálnej riaditeľky 23.09.2010 – 11.05.2012